เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
3. เครื่องแต่งตัวยักษ์  
   
   
1. กำไลเท้า
2. สนับเพลา
3. ผ้านุ่ง หรือ พระภูษา
4. ห้อยข้าง หรือ เจียระบาด หรือ ชายแครง
5. ผ้าปิดก้น หรือ ห้อยก้น อยู่เบื้องหลัง
6. เสื้อ ในวรรณคดี เรียกว่า ฉลององค์ หรือ สมมติเป็นเกราะ
7. รัดสะเอว หรือ รัดองค์ หรือ รัดพัสตร์
8. ห้อยหน้า หรือ ชายไหว
9. เข็มขัด หรือ ปั้นเหน่ง
11. อินทรธนู
12. กรองคอ หรือ นวมคอ ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอ
13. ทับทรวง
14. สังวาล
15. ตาบทิศ
16. แหวนรอบ
17. ปะวะหล่ำ
18. กำไลแผง ในวรรณคดี เรียกว่า ทองกร
19. พวงประคำคอ
20. หัวโขน ในภาพนี้เป็นหัวทศกัณฐ์
21.คันศร
 
4. เครื่องแต่งตัวลิง
 
   
   
1. กำไลเท้า
2. สนับเพลา
3. ผ้านุ่ง หรือ พระภูษา
4. ห้อยข้าง หรือ เจียระบาด หรือ ชายแครง
5. หางลิง
6. ผ้าปิดก้น หรือ ห้อยก้น
7. เสื้อ แต่ในที่นี้สมมติเป็นขนตามตัวของลิง
8. รัดสะเอว
9. ห้อยหน้า หรือ ชายไหว
10. เข็มขัด หรือ ปั้นเหน่ง
11. กรองคอ หรือ นวมคอ
12. ทับทรวง
13. สังวาล
14. ตาบทิศ
15. พาหุรัด ตามปรกติเย็บติดไว้กับเสื้อ ซึ่งสมมุติเป็นขน
      ตามตัวลิง
16. แหวนรอบ
17. ปะวะหล่ำ
18. กำไลแผง หรือ ทองกร
19. หัวโขน ในภาพนี้เป็นหัวหนุมาน
20. ตรี (ตรีเพชร หรือ ตรีศูล)
   
 ค้นหาที่ Google